Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu

03/05/1976 tarihinde Mardin’de dünyaya gelmiştir. İlköğretimi Fatih’te Oruçgazi İlköğretim Okulu’nda, ardından lise tahsilini Çemberlitaş Kız Lisesinde tamamlamıştır. 1997 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun olmuştur. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Yüksek Lisans programını tamamlamış, 2004 yılında yine aynı bölümde Doktora programını tamamlamıştır. 2007-2009 yılları arasında doçentlik çalışmaları için ABD’de Harvard Üniversitesi, Harvard Business School’ da misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Harvard Business Schoolda “Organizational Behavior” ve “Strategic Management” konularında vaka analizi çalışmalarında bulunmuştur. 2012 yılında doçent ünvanı almış, 2018 yılında profesör ünvanı almaya hak kazanmıştır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde işletme yönetimi kurumsallaşma, sağlık yönetimi, insan kaynakları, performans, kamu-özel sektör çalışanlarına ve belediyelere yönelik çok sayıda araştırma ve makaleleri yayınlanmıştır. Fatih Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi gibi kurumlarda stratejik planlama, çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi ile birçok sosyal sorumluluk projelerinde yönetici olarak yer almıştır. Yöneticiliğini yaptığı Tuzla Belediyesinin 3000 kişilik “Marina Personeli Eğitimi” projesi Cumhurbaşkanlığı tarafından belediyeler arası en iyi proje ödülüne layık görülmüştür. Başakşehir Belediyesinde “Doğru Kariyer Yönetimi” yüzlerce lise öğrencisine çok sayıda seminerler ve konferanslar vermiştir.

Kurumsallaşmaya ilişkin yazmış olduğu iki makale ile ilgili olarak en iyi bildiri ve en iyi sunum ödülleri almıştır. “Türk Futbolunda Kurumsallaşma” başlıklı tebliği Uluslararası Stratejik Yönetim konferansında “En İyi Bildiri” ödülünü almıştır. “Türk Kuyumculuk Sektöründe Markalaşma Süreci” başlıklı araştırması Aile İşletmeleri Kongresinde “En İyi Sunum ve En İyi Bildiri” ödülünü almıştır. İstihdam oluşturmaya yönelik ve işletme içi çalışanların yetenek ve kariyer planlamalarını doğru belirleme ile ilgili olarak yazdığı araştırma kitabı olan Kariyer Yolunda Adım Adımadlı eseri ve ayrıca Türkiye’deki farklı sektörlere mensup holdinglerin yönetim kurulu başkanlarının röportajlarını içeren Patronlar Gözüyle Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmaadlı kitabı bulunmaktadır. Bununla birlikte Sağlık Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Örgütsel Davranış Kitaplarında bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

KADEM’in (Kadın ve Demokrasi Derneği) düzenlemiş olduğu bilimsel kongre ve organizasyonlarda bilim kurulu üyeliği, kongre düzenleme kurul üyeliği ve oturum başkanlığı gibi görevlerde yer almıştır. Halen bu dernekte gönüllü olarak çalışmaktadır. Bunun dışında kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, kadın ve gençlere yönelik istihdamın artırılması, eğitimde öğrencilerin yetenek-kariyer ölçümlemesinin doğru yapılması şeklindeki projeleri yürütmektedir. Üniversite-Sanayi Komisyon Bşk.Yrd., Halkla İlişkiler Komisyon Başkanlığı ve İşletme Bölüm Bşk.Yrd. görevlerini yürütmüştür. Halen Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İşletme Yönetimi, Stratejik Yönetim, Kariyer ve Yetenek Yönetimi, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi, Örgütsel Davranış, Kurumsallaşma, Yönetim Seminerleri başlıklı dersleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde vermektedir. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Yorum Yap

Speaker Details
  • Eğitim
    Sürdürülebilir Aile Şirketleri